24. 1. 2020  2:23 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Daniela Mačuhová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je návrh multifunkčnej telocvične, ktorá má tvoriť súčasť prevádzkovo samostatne fungujúceho športového areálu, ktorý je momentálne prepojený s komplexom ŠD Mladej Gardy v Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto. Návrh sa taktiež koncepčne venuje okoliu riešeného pozemku - zaoberá sa dopravným napojením novostavby na Račiansku ulicu, vytvorením otočnej slučky pre autobusy a rovnako vytvorením parkovacích miest transformáciou morálne zastaranej štruktúry bunkových garáží na funkčný mestský priestor. Objekt novostavby je situovaný v južnej časti športového areálu. Jeho hmota je do urbanizmu zasadená paralelne s formujúcimi líniami Mladej Gardy. Navrhovaný objekt pôsobí funkcionalisticky a z jeho architektúry možno jasne čítať rozmiestnenie zahrnutých funkcií. Stavba predstavuje dominantu areálu, ktorá sa podieľa na vytváraní novej identity STU, avšak svojou hmotou sa nesnaží konkurovať objektom študentského domova. Priestory pre športovcov, divákov a administratívnych pracovníkov, vytvárajú harmonický a multifunkčný celok využívajúci aj okolité exteriérové plochy. Navrhovaný objekt disponuje interiérovými aj exteriérovými športoviskami: multifunkčná telocvičňa, posilňovňa s gymnastickou časťou, tartanová dráha, exteriérová lezecká stena a exteriérové beachvolejbalové ihriská. Priestory objektu sú dimenzované aj na konanie extraligových zápasov, nie len na primárny tréningový účel. Variabilita funkcií a priestorov navrhovanej multifunkčnej telocvične a ich prepájanie s exteriérom, predpokladá oživenie v súčasnosti nie príliš atraktívneho priestoru.
Klíčová slova:Športová hala, Mladá Garda, Športový areál, Občianska budova, Telocvičňa, Stavba pre šport

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně