Feb 25, 2020   8:14 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Market Hall
Written by (author): Bc. Iveta Šindlerová
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tržnica
Summary:Cieľom témy záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť objekt tržnice lokálneho charakteru v zadanej lokalite Dúbravky v Bratislave. Pri návrhu bolo nutné akceptovať všetky prvky prostredia od terénu až po funkcie okolitých budov a ich prevádzky. Zároveň zvážiť a rešpektovať všetky urbanistické náväznosti z hľadiska typologického druhu objektu. Bakalárska práca má dve časti riešenia. Prvá je na úrovni architektonickej štúdie na úrovni projektu na územné konanie, druhá je spracovanie na stavebné povolenie. V druhej časti sa podrobnosť projektu prehlbuje vo forme mierkových prehĺbení, konštrukčných detailov, sprievodnej správy a bilančných tabuliek. Pri návrhu objektu som v prvom rade akceptovala a nadväzovala na urbanistické akcepty lokality prostredia. Keďže sa nachádzame v rušnej časti Dúbravky, dôležitým pre mňa boli pešie ťahy v najbližšom okolí pozemku. Smer peších ťahov som zachovala a zvýšila ich atraktivitu samotným pohybom okolo tržnice, resp. jej častí. Ďalším silným prvkom pozemku je jeho morfológia resp. členitosť terénu. Vo svojom návrhu som tento aspekt rešpektovala, zachovala a podporila. Osadenie budovy je v súlade so stavebnou čiarou Domu kultúry hneď na vedľajšej parcele, keďže jej charakter a spoločenský význam je silný. Objekt tržnice som zrovnocenila s budovou Domu kultúry jej osadením na tú istú líniu. Mojím cieľom bolo navrhnúť budovu, ktorá bude stále „živá“. Stále v celodennej prevádzke. Aby to bol objekt s rôznym využitím, nielen obchod, ale aj priestor na voľný čas a v exteriéri oddych a relax. Keďže je to budova plná prevádzok a ľudí, je nutné ju urobiť efektívnu, flexibilnú a príjemnú. Cieľom bolo vytvoriť ikonickú budovu pre danú lokalitu. Niečím výnimočnú, ale zároveň úplne jednoduchú a funkčnú. Pri práci som sa opierala o vlastné nadobudnuté poznatky ale aj poznatky architektonickej praxe. Pod odborným vedením vedúcich práce a s konzultantmi profesií som vytvárala projekt, ktorého cieľom bola maximálna realizovateľnosť a úspech v architektonickej praxi.
Key words:tržnica, atraktivita, morfológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited