25. 2. 2020  6:36 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikačné číslo: 4781
Univerzitný e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Tržnica
Autor: Bc. Iveta Šindlerová
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tržnica
Abstrakt:Cieľom témy záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť objekt tržnice lokálneho charakteru v zadanej lokalite Dúbravky v Bratislave. Pri návrhu bolo nutné akceptovať všetky prvky prostredia od terénu až po funkcie okolitých budov a ich prevádzky. Zároveň zvážiť a rešpektovať všetky urbanistické náväznosti z hľadiska typologického druhu objektu. Bakalárska práca má dve časti riešenia. Prvá je na úrovni architektonickej štúdie na úrovni projektu na územné konanie, druhá je spracovanie na stavebné povolenie. V druhej časti sa podrobnosť projektu prehlbuje vo forme mierkových prehĺbení, konštrukčných detailov, sprievodnej správy a bilančných tabuliek. Pri návrhu objektu som v prvom rade akceptovala a nadväzovala na urbanistické akcepty lokality prostredia. Keďže sa nachádzame v rušnej časti Dúbravky, dôležitým pre mňa boli pešie ťahy v najbližšom okolí pozemku. Smer peších ťahov som zachovala a zvýšila ich atraktivitu samotným pohybom okolo tržnice, resp. jej častí. Ďalším silným prvkom pozemku je jeho morfológia resp. členitosť terénu. Vo svojom návrhu som tento aspekt rešpektovala, zachovala a podporila. Osadenie budovy je v súlade so stavebnou čiarou Domu kultúry hneď na vedľajšej parcele, keďže jej charakter a spoločenský význam je silný. Objekt tržnice som zrovnocenila s budovou Domu kultúry jej osadením na tú istú líniu. Mojím cieľom bolo navrhnúť budovu, ktorá bude stále „živá“. Stále v celodennej prevádzke. Aby to bol objekt s rôznym využitím, nielen obchod, ale aj priestor na voľný čas a v exteriéri oddych a relax. Keďže je to budova plná prevádzok a ľudí, je nutné ju urobiť efektívnu, flexibilnú a príjemnú. Cieľom bolo vytvoriť ikonickú budovu pre danú lokalitu. Niečím výnimočnú, ale zároveň úplne jednoduchú a funkčnú. Pri práci som sa opierala o vlastné nadobudnuté poznatky ale aj poznatky architektonickej praxe. Pod odborným vedením vedúcich práce a s konzultantmi profesií som vytvárala projekt, ktorého cieľom bola maximálna realizovateľnosť a úspech v architektonickej praxi.
Kľúčové slová:tržnica, atraktivita, morfológia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene