21. 1. 2020  2:03 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Bc. Kristián Presinszky
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:Témou záverečnej práce bolo navrhnutie rezidencie veľvylanca s malým konzulárnym úradom. Rezidencia hlavne slúžiaca na vlastné bývanie veľvyslanca a veľvyslancovej rodiny, ako aj na reprezentačné účely ktoré súvisia s výkonom funkcie veľvyslanca. Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré mesto, na Jančovej ulici na hranici Starého mesta, mestskej časti Karlova Ves a nábrežím Dunaja. Poloha pozemku ponúka a poskytuje výhodu pokojného prostredia, výhodu blízkosti centra Bratislavy a jedinečný výhľad na Rakúsko, ako aj na celé mesto. Okolitú zástavbu tvoria prevažne rodinné domy, taktiež sa tu nachádzajú veľvyslanecstvá rôznych krajín. V priamom susedstve riešeného pozemku sa nachádza veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky a veľvyslanectvo Bieloruskej republiky. Prístup na pozemok sa nachádza na južnej strane pozemku z Jančovej ulice. Hlavnou dopravnou tepnou v území je Mudroňova ulica nachádzajúca sa východne od riešeného pozemku na ktorú sa napája Jančova ulica. Dôležitými faktormi architektonického riešenia sú jednak nezvyčajná funkcia rezidencie veľvyslanca, ktorá si vyžaduje jedinečné podmienky pre svoju prevádzku, ktorá vychádza z nárokov na súkromie a bezpečnosti. Druhým dôležitým ovplyvňujúcim činiteľom je svahovitosť terénu. Zlúčením týchto dvoch činiteľov vytváram tri samostatné objekty delené výškovým usadením už do jestvujúceho terénu. Súkromie pre život veľvyslanca vytváram terasovaním terénu čím vznikajú nové výškové úrovne. Hlavnou komunikačnou tepnou sa stávajú centrálne schody ktoré vedú od ulice až hore k samotnej rezidencii a reprezentačným priestorom. Na tejto tepne sa nachádza aj malý konzulárny úrad ktorá slúži verejnosti.
Klíčová slova:minimalizmus, súkromie, funkcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně