7. 4. 2020  16:37 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
Autor: Ing. arch. Michaela Sýkorová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
Abstrakt:Areál firmy Old Herold v Trenčíne je známy pod názvom Slovlik, ktorý dostal v rokoch socializmu. Vyrábalo sa tu droždie, melasa pre celé Československo. Prvé objekty boli postavené v rokoch 1931 ako Droždiareň, neskôr výroba tukov a likérov vo veľkom rozsahu. Areál bol od počiatku naviazaný na železnicu. Je situovaný v časti Zámostie, na pravej strane rieky Váh, kde nebola pôvodne žiadna zástavba. Dnes je obklopený rodinnými domami a občianskou vybavenosťou. Areál je vo vizuálnom kontakte s Trenčianskym hradom, v dobrej pešej dostupnosti z jadra mesta. Dnes sa tu vyrábajú liehoviny pomocou nových technológií (f. Old Herold – ťažiskový užívateľ) a droždie (druhý užívateľ). Väčšina objektov je už bez využitia, strojová technológia je minimálne zachovaná. Areál je unikátnym dokladom industriálnej architektúry na Slovensku, tak z hľadiska urbanizmu, ako aj architektúry. Napriek súkromnému vlastníctvu chce mesto Trenčín premeniť toto územie pre potreby občanov mesta. Zámer je vytvoriť na území areálu nové „sekundárne“ centrum, ako doplnok k historickému jadru. Celý tento proces nadviaže na premenu starého železničného mosta na pešiu trasu z centra. Postupné plánovanie a možné rozdelenie konverzie na fázy je potrebné overiť. Z tohoto dôvodu hlavným predmetom mojej diplomovej práce je adaptácia vybranej trojice objektov na nové účely. Objekty tzv. kotolne, borievkárne a pálenice sú súčasťou pôvodnej radovej zástavby z rokov 1931, 1950 a 1961, stojace popri železnici. V týchto objektoch som navrhla lokálne funkcie s dosahom na mestskú vybavenosť, ktoré majú uspokojiť chýbajúci dopyt po službách. Nová náplň rešpektuje urbanistické a architektonické hodnoty, ktoré som tiež identifikovala. Rámcovo ponechávam objekty a ich vnútorné priestory v ich industriálnom výraze. V rámci urbanistického riešenia navrhujem areál „otvoriť“ a umožniť prechod cez jeho rôzne exteriérové priestory do vedľajšej zástavby, čím sa odstráni územná bariéra a vytvorí sa nástup do tohto centra z viacerých strán.
Klíčová slova:industriálna architektúra, urbanizmus, sekundárne centrum, adaptácia, lokálne funkcie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně