Apr 7, 2020   1:48 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Trenčín - OLD HEROLD area, revitalization of selected objects
Written by (author): Ing. arch. Michaela Sýkorová
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
Summary:Areál firmy Old Herold v Trenčíne je známy pod názvom Slovlik, ktorý dostal v rokoch socializmu. Vyrábalo sa tu droždie, melasa pre celé Československo. Prvé objekty boli postavené v rokoch 1931 ako Droždiareň, neskôr výroba tukov a likérov vo veľkom rozsahu. Areál bol od počiatku naviazaný na železnicu. Je situovaný v časti Zámostie, na pravej strane rieky Váh, kde nebola pôvodne žiadna zástavba. Dnes je obklopený rodinnými domami a občianskou vybavenosťou. Areál je vo vizuálnom kontakte s Trenčianskym hradom, v dobrej pešej dostupnosti z jadra mesta. Dnes sa tu vyrábajú liehoviny pomocou nových technológií (f. Old Herold – ťažiskový užívateľ) a droždie (druhý užívateľ). Väčšina objektov je už bez využitia, strojová technológia je minimálne zachovaná. Areál je unikátnym dokladom industriálnej architektúry na Slovensku, tak z hľadiska urbanizmu, ako aj architektúry. Napriek súkromnému vlastníctvu chce mesto Trenčín premeniť toto územie pre potreby občanov mesta. Zámer je vytvoriť na území areálu nové „sekundárne“ centrum, ako doplnok k historickému jadru. Celý tento proces nadviaže na premenu starého železničného mosta na pešiu trasu z centra. Postupné plánovanie a možné rozdelenie konverzie na fázy je potrebné overiť. Z tohoto dôvodu hlavným predmetom mojej diplomovej práce je adaptácia vybranej trojice objektov na nové účely. Objekty tzv. kotolne, borievkárne a pálenice sú súčasťou pôvodnej radovej zástavby z rokov 1931, 1950 a 1961, stojace popri železnici. V týchto objektoch som navrhla lokálne funkcie s dosahom na mestskú vybavenosť, ktoré majú uspokojiť chýbajúci dopyt po službách. Nová náplň rešpektuje urbanistické a architektonické hodnoty, ktoré som tiež identifikovala. Rámcovo ponechávam objekty a ich vnútorné priestory v ich industriálnom výraze. V rámci urbanistického riešenia navrhujem areál „otvoriť“ a umožniť prechod cez jeho rôzne exteriérové priestory do vedľajšej zástavby, čím sa odstráni územná bariéra a vytvorí sa nástup do tohto centra z viacerých strán.
Key words:industriálna architektúra, urbanizmus, sekundárne centrum, adaptácia, lokálne funkcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited