24. 1. 2020  5:16 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Žilina – Pamiatková obnova objektu Ciachovne pre účely Považskej galérie
Autor: Ing. arch. Gabriela Povrazníková
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ladislav Lukáč
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Žilina – Pamiatková obnova objektu Ciachovne pre účely Považskej galérie
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vytvoriť návrh pamiatkovej obnovy Ciachovne v Žiline. Objekt Ciachovne, postavený v roku 1907 prešiel viacerými úpravami, najväčšia a najhodnotnejšia bola prestavba v 30. rokoch na administratívne účely architektom F. Bednárikom preto ťažiskovým východiskom pre návrh je práve táto etapa. Neskoršie prestavby v priebehu 20. storočia neboli významnými. Zatiaľ čo fasády slohovou obnovou alebo náznakovou rekonštrukciou približujem k etape z 30. rokov (čiastočne rok 1907), niektoré prvky interiéru (radiátory, svietidlá, elektoskriňu) ponechávam (transferujem) ako pripomienku neskoršieho využívania objektu na ciachovanie elektromerov. V súčasnosti objekt patrí Považskej galérii umenia (PGU). Úlohou je vytvoriť kultúrne kreatívne centrum, ktoré dopĺňa, rozširuje a obohacuje aktivity a odborné činnosti galérie. Priestory budovy ponúkajú halový priestor a väčšie i menšie miestnosti, ktoré výborne vyhovujú požadovanej funkčnej náplni. Ďalšou úlohou je vytvoriť prepojenie oboch objektov. Volila som prepojenie premostením – novotvar, ktorý nadväzuje na rekonštrukciu podkrovia galérie z roku 2008. Dôležitým krokom je sprístupnenie areálu, ktorý je v súčasnosti oplotený a využívaný na parkovanie. Odstránením múrov sa vytvorí prechod cez blok a tým sa Ciachovňa, ktorá je momentálne schovaná medzi budovami dostane do ulice a ruchu mesta. Vstup zo severnej strany objektu je postavený voči nádvoriu galérie, čo ponúka pekné pohľady na galériu a s úpravou terénu nádvoria ľahký presun medzi Ciachovňou a PGU.
Klíčová slova:Ciachovňa, galéria, hala

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně