Feb 28, 2020   8:21 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava, Complex Tepláreň III - the revitalization of the main building
Written by (author): Ing. arch. Alena Tokovicsová
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava, areál Teplárne III - návrh revitalizácie hlavného objektu
Summary:Abstrakt História areálu Teplárne III. siaha až do roku 1873 kedy vznikla továreň na výrobu dynamitu, ktorý založil Alfred Nobel. Prvé poznatky o objekte Teplárne III. sa datujú do roku 1928 kedy sa tento objekt vybudoval spolu s cukrovarom. Neskôr po výstavbe komínov a dostavby rozvodne sa začalo 1.1. 1942 spaľovať na uhlie a vybudoval sa prvý korčekový dopravník. V roku 1951 sa areál premenoval na komunistický závod: Chemické Závody J. Dimitrova inak nazývaný aj ako Dimitrovka. V tomto roku sa objekt zaradil aj do rezortu energetiky. V roku 1956 závod plynofikovali no v krátkom čase sa opäť spaľovalo na uhlie a dodávali teplo a elektrickú energiu do okolitej obytnej zóny a aj do Dimitrovky. V 60tych rokoch postavili nový korčekový dopravník na uhlie s novou železničnou vlečkou. V 90 rokoch závod figuroval po názvom Istrochem a v roku 2002 Tepláreň III. preniesli po správu Bratislavskej teplárne a.s.. V súčastnosti Tepláreň III. a okolité budovy chátrajúa a mladšie objekty má v prenájme pneuservis Mikona. Podľa aktuálnych informácií bol objekt vo verejnej dražbe a predaný. Podľa geoportálu je vlastník celého areálu spoločnosť Mikona. Aj keď sa z technológie výroby veľa nezachovalo tento priestor vyžaruje industriálneho ducha a dôkladným prístupom k architektúre a urbanizmu by sa dal tento areál prezentovať ako ďalši pozostatok industriálnej architektúry na Slovensku. Pozemok je zanedbaný a aby bol opäť využitelný potreboval by adaptovať na novú funkciu. Čo bolo aj mojím zámerom a cieľom pri tvorbe diplomovej práce. Podľa získaných informáci o Teplárni III. a celého areálu som pre adaptáciu novej funkcie zvolila športy a adrenalínové športy. V mojom návrhu som prepojila exteriérové športy, tradičné športy a adrenalínové športy ako atraktivitu pre mesto za účelom dlhodobejšieho pobytu. Urbanistické a architektonické hodnoty bývalej výroby by som zachovala a prezentovala v exteriéri a interiéri. V rámci areálu by som zachovala niektoré príbuzné objekty za účelom nového využitia. Z architektonického hľadiska do hlavného objektu navrhujem adrenalínové športy, ktoré sa dali adaptovať do ponúkaných priestorov Teplárne III., kde overujem fungovanie industriálu a športu.V ďalšej vývojovej etape urbanizmu by sa dalo uvažovať o prepojení so závodom Vistra, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti a výrazovo je skoro až totožný s Teplárňou III.
Key words:industriálna architektúra, športy, adrenalín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited