28. 1. 2020  23:34 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
Autor: Ing. arch. Dominika Molčanová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
Abstrakt:Cieľom záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovanie architektonického návrhu pre budovu tenisového klubu s reštauráciou v zadanej lokalite Pri Habánskom mlyne v Bratislave. Pri riešení bakalárskej práce som vychádzala z daností prostredia a jeho deficitov, ktoré som sa pokúsila vyriešiť svojím návrhom. Budova má tri podlažia, z toho jedno podzemné a dve nadzemné a nachádzajú sa v nej priestory pre členov tenisového klubu, malá sauna, reštaurácia a kaviareň. Zmyslom bakalárskej práce bolo aplikovať všetky poznatky doterajšieho štúdia, prípadne tieto poznatky ešte prehĺbiť, a vytvoriť projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie daného objektu so všetkým, čo k tomu patrí. Môj ideový návrh vychádzal z prostredia a bol prispôsobený jeho potrebám. Hmotový koncept je jednoduchý -- kubický, ale oživený pestrou fasádou. Jednotlivé hmoty sú zároveň funkčne diferencované, čím vzniká čistota v prevádzkových vzťahoch. Konštrukčné riešenie je jednoduché, tvorené železobetónovým skeletom. Ako protiklad ku hmotovej a konštrukčnej jednoduchosti vystupuje fasádny systém s nepravidelným rastrom vyplneným viacfarebnými panelmi z umelého kameňa. Výsledkom celosemestrálnej bakalárskej práce je teda komplexný projekt stavebného objektu v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie s čiastočným prehĺbením práce do realizačných výkresov.
Klíčová slova:tenisový klub, predsadená fasáda, reštaurácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně