20. 1. 2020  23:57 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
Autor: Ing. arch. Daniel Gajan
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce je Tenisový klub s reštauráciou v lokalite Pri Habánskom mlyne v Bratislave, časti Staré mesto. Budova sa nachádza v areáli tenisového klubu, kde je možné nájsť okrem tenisových kurtov krytú halu na plážový volejbal. Budovy v danej lokalite majú prevažne charakter nižšej, rodinnej zástavby, terén je rovinatý na južnej strane úpätie svahu. Hlavným problémom danej lokality bola vysoká hladina hluku od ulice Mlynská dolina v severo-západnej časti areálu, čo determinovalo umiestnenie objektu v strednej časti. Hlavnou úlohou bolo vytvorenie návrhu, ktorý by rešpektoval charakter danej lokality a priniesol vhodné nové funkcie. V návrhu som uplatnil prvky ako zelené strechy, terasy a predpolia s parkovou úpravou so zámerom vytvorenia príjemného prostredia. Hmotovo-priestorová kompozícia objektu pozostávajúca z dvoch kubusov odráža hlavné funkčné celky, ktorými sú tenisový klub a reštaurácia. Prvá časť pozostáva z foyeru, šatní športovcov, dvoch kancelárii, baru a fitness. Druhú časť tvorí odbytová časť reštaurácie, jej zázemie, prípravne a sklady. Odbytová časť reštaurácie s terasou je orientovaná smerom k svahu na južnej strane.
Klíčová slova:zelená strecha, pohľadový betón, terasa

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně