25. 1. 2020  17:36 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Kapucínsky kláštor v Pezinku - pamiatková obnova a dostavba
Autor: Ing. arch. Anna Cukorová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kapucínsky kláštor v Pezinku - pamiatková obnova a dostavba
Abstrakt:PROJEKT OBNOVY A DOSTAVBY KAPUCÍNSKEHO KLÁŠTORA - kláštorný komplex - jednými z najsilnejších hodnôt kláštora sú jeho poloha a kompozičná schéma areálu. keďže pozemok bol rozdelený novým vjazdom do centra mesta a na jeho východnej strane boli postavené obytné budovy, ťažko uvažovať o úplnom obnovení komplexu. je však možné využiť v súčasnosti verejné priestranstvo tak, aby bolo jasné, že kedysi tu boli kláštorné záhrady. navrhujem revitalizáciu územia v kontakte so severnou časťou mestských hradieb a vnútrobloku obytných budov z 50. rokov. silnými významovými prvkami tohto územia by mali byť múr -- opevnenie mesta, záhrada a voda. realizované prostredníctvom náznakových rekonštrukcií a to: pôvodnej šírky mestského opevnenia, potoka, ktorý prechádzal na tomto území do centra mesta a sadov kláštorných záhrad. staré budovy kláštora - prezentácia jedinečného usporiadania kláštora - odstránenie prístavieb zo začiatku 20. storočia, otvorenie kláštornej chodby, asanáciou budovy ubytovne - dosiahnutie čitateľnosti ideálnej schémy - návrh využitia pivničných a podkrovných priestorov ambit - z nádvoria odstránená prístavba toaliet zo začiatku 20. storočia, otvorenie arkádovej chodby, novotvar studne - pumpa - na mieste pôvodnej. záhrada - kláštorná záhrada je členená na zóny aktívne a pasívne (meditatívne). v kontakte s novostavbou, kde v prízemí sa nachádza seminárna miestnosť otvorená do záhrady sa nachádza zatrávnená plocha, slúži aj ako hracia plocha pre deti. Na druhej strane viacúčelový priestor (3a) je v kontakte s budovou kláštora aj podlubím novostavby. Úžitková záhrada so skleníkom patrí do aktívnej zóny. V severnej časti areálu je navrhovaný sad, spolu s kvetinovými záhonmi a priestorom na hradbách tvorí meditatívnu zónu. novosavba seminárneho centra s kaplnkou - novostavba je navrhovaná ako samostatná stavba, s kláštorom je prepojená len ľahkou konštrukciou premostenia, ktoré zabezpečuje prechod suchou nohou z klauzúry (2. n.p.) do kaplnky a novej budovy. kaplnka je zdvihnutá nad výšku prvého nadzemného podlažia, dominuje novému nádvoriu, umožňuje voľný prechod do novej a strej budovy a takisto do záhrady. budova seminárneho centra je trojpodlažná stavba. prvé podlažie plní kultúrno spoločenské funkcie (študovňa, knižnica, seminárna miestnosť, stretávacie plochy otvorené do záhrady). podzemie zaberá archív a technické vybavenie budovy. druhé nadzemné podlažie z polovice tvoria spoločenské priestory, vstup do kaplnky a druhá časť slúži prechodnému ubytovaniu. tretie podlažie (podkrovie) slúži pre ubytovanie. k prechodnému ubytovaniu slúži 31 lôžok, z toho 14 je súčasťou bezbarierovo riešených izieb. konštrukčné riešenie - z dôvodu maximálneho využitia priestoru areálu, som zvolila konštrukciu šikmej mierne zaoblenej strechy. umožňuje využitie podkrovného priestoru (teda tretieho nadzemného podlažia) novostavby tak, že výsledná forma stavby nie je prehnane mohutná, či vysoká v danom prostredí. nad stenovou železobetónovou konštrukciou s trámovým stropom prvého podzemného a prvého nadzemného podlažia je uložený systém rámovej konštrukcie drevených lepených nosníkov vo vzájomnej vzdialenosti 3,3m. pre zachovanie pohľadovej čistoty tejto oblej stavby som ako povrchový materiál zvolila sklocementové platne -- na mieru tvarované predpripravené panely v bielom prevedení so štruktúrou omietky a dodatočnou povrchovou úpravou hydrofóbnym náterom.
Klíčová slova:Kapucínsky kláštor, Pezinok, seminárne centrum


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně