24. 1. 2020  6:52 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rezidenčná vila - lokalita Kráľovské údolie v Bratislave
Autor: Ing. arch. Darina Manová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rezidenčná vila - lokalita Kráľovské údolie v Bratislave
Abstrakt:Rezidenčná vila je situovaná v Starom meste na hradnom kopci. V blízkom okolí sa nachádza viacero víl podobného charakteru. Riešený pozemok je vo veľmi kľudnej časti s výhľadom na most lafranconi až do Rakúska na západnej a Petržalku a Nový most na východnej strane. Vila okrem luxusného ubytovania pre veľvyslanca zahŕňa spoločenský priestor pre 10-15 ľudí. Z hľadiska architektonického stvárnenia a hmotovej kompozície považujem zadanie rezidenčnej vily za zaujímavé, zároveň však náročné pre svoju špecifickosť. Vo svojom návrhu som sa snažila jednotlivé prevádzky logicky naviazať a zároveň zabrániť ich nevhodnému kríženiu, dosiahnuť previazanosť interiéru s nádhernými výhľadmi v exteriéri. Do jednoduchého bieleho kvádra som vniesla dynamický prvok, ktorý odlišuje vilu od ostatných a materiálovo aj farebne je v ostrom kontraste so zvyškom hmoty.
Klíčová slova:výhľady, biely kváder preťatý dynamickým prvkom, logická nadväznosť prevádzok

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně