26. 1. 2020  16:32 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Športová hala s vybavenosťou v lokalite Račianska-Hečkova v Bratislave
Autor: Ing. arch. Lilla Menyhartova
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Športová hala s vybavenosťou v lokalite Račianska-Hečkova v Bratislave
Abstrakt:Mojou témou bakalárskej práce je Športová hala s vybavenosťou v mestskej časti Rača, v Bratislave. . Stavba je umiestnená na pozemku s parcelným číslom 1511/3, ktorého vlastníkom je mestská časť Rača.. Pozemok sa nachádza v športovom areáli na mieste bývalej teplárne na križovatke dvoch ciest Hečková a Račianska. Zo západnej a zo severnej časti pozemok susedí so športovými plochami ako futbalové ihrisko a bikros. Z východnej a z južnej strany je pozemok ohraničený cestami, z juhu Račianska a z východu Hečková. Prístup na pozemok (pre motoristov i pre peších) k budove s kaviarňou a fitnes bude z existujúcej komunikácie Hečková. Charakter územia je prevažne rovinatý, na kraji pozemku sa začína úpätie svahu. Stavbu je orientovaná pozdĺž na východ- západ, kvôli dobrému osvetleniu budovy. Budova a jej okolie sú vizuálne prepojené cez transparentné fasády. Parkoviská sa nachádzajú medzi budovou a bikros ihriskom na severnej časti pozemku. Na východnej strane za objektom sú taktiež navrhnuté odstavné parkovacie miesta pre imobilných, pre zásobovanie a pre krátkodobé zastavenie. Samostatná budova pozostáva zo 5 funkčných zón a to z priestorov: zóna športu, zóna fitnes, zóna kaviarne, zóna administratívy, zóna šatní. Športová hala je navrhnutá pre poskytovanie služieb pre relax a zábavu, ako aj služieb stravovania. . Multifunkčná športová hala ponúka športovú plochu s možnosťou piatich športov ( hádzaná, futbal, basketbal, volejbal, tenis), malú telocvičňu, fitnes a kaviareň, ktoré budú fungovať po celý rok a bude slúžiť širokému okoliu. Okrem toho sa v budove budú nachádzať kancelárie pre správu budovy, kancelárie pre trénerov a klubovňa pre športovcov. Budova svojím vzhľadom nenarúša okolitú zástavbu bytových a rodinných domov ani prírodné prostredie v okolí. Umožňuje príjemný oddych pre každého obyvateľa.
Klíčová slova:fitness, kaviareň, šport

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně