28. 1. 2020  23:12 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Autosalón s autoservisom, Ivánska cesta, Bratislava
Autor: Ing. arch. Tomáš Kučera
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Autosalón s autoservisom, Ivánska cesta, Bratislava
Abstrakt:Kučera, Tomáš: Autosalón s autoservisom- Trnavská cesta (Bakalárska práca) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Vedúci bakalárskej práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD. Bratislava: STU, 2012 Zadaním bakalárskej práce bolo vytvoriť návrh na projekt objektu autosalónu s autoservisom v lokalite Trnavská cesta v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Na riešenom pozemku sa nachádzajú jestvujúce objekty, ktoré som sa pri svojom návrhu snažil čiastočne ponechať. Nevhodné stavby som pri návrhu odstránil. Mojim hlavným cieľom bolo vytvoriť v tejto lokalite objekt, ktorý by mal nie len predajnú a servisnú funkciu, ale aby sa stal pre zákazníkov autosalónu istým zážitkom. Pri hmotovom návrhu som vychádzal z problémov a potenciálov danej lokality. Hmoty navrhovaného objektu sú rozdelené na tri časti, podľa ich funkčného využitia. Ideou celého riešenia bolo navrhnúť budovu pre konkrétneho predajcu a tak som zohľadnil jeho požiadavky, ktoré som doplnil o inovatívne riešenie, ktoré vychádza z dizajnových konceptov automobilov danej značky. Hlavným výrazovým prvkom architektonického návrhu sú dynamika a emócie. Objekt autosalónu je dominujúcou zložkou lokality, ale nie na úkor okolitej zástavby. Spracovanie tejto práce mi prinieslo veľa cenných skúseností, ktoré budem ďalej rozvíjať pri navrhovaní.
Klíčová slova:autosalón , servis , showroom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně