21. 1. 2020  1:53 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Informačné centrum, Kollárovo námestie, Bratislava
Autor: Ing. arch. Michala Lietavová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Informačné centrum, Kollárovo námestie, Bratislava
Abstrakt:Témou zadania mojej bakalárskej práce je informačné centrum na Kollárovom námestí v Bratislave. Informačné centrum je typologicky verejná budova a má slúžiť širokej verejnosti, preto som chcela navrhnúť objekt so špecifickou funckciou, ktorá by obohatila dané územie. Vzhľadom na to, že poloha Kollárovho námestia je v tesnej náväznosti k fakultám Slovenskej technickej univerzity, rozhodla som sa, že je to ideálne miesto pre situovanie informačného centra zameraného na túto univerzitu. Kedže námestie má parkový charakter a je často využívané na oddych, bolo cieľom môjho návrhu zachovať jeho potenciál a nahradiť zastavaný priestor a zelenú trávnatú plochu. Docielenie tohto zámeru bolo umožnené svahovitým terénom územia., čo podnietilo vznik pôchodznej strechy. Samotná poloha infocentra v rámci námestia bola determinovaná hranicami pozemkov pôvodnej zástavby a súčasnými pešími ťahmi. Kedže park je v súčasnosti akousi pešou križovatkou, bolo dôležité zachovať hlavné trasy alebo ich prispôsobiť vyžadovanému stavu. Hmota infocentra je jednoduchá a jej charakteristickým znakom je lomená strecha, ktorá sa s klesajúcim terénom dvíha a upozoňuje tak na budovu z pohľadu frekventovanej Obchodnej ulice. Z tejto strany je fasáda budovy otvorená a ponúka náhľad dovnútra, zatiaľ čo z Radlinského ulice je budova uzatvorená a má minimalistickú fasádu. Stvárnenie fasád vyplýva z funkčnej dispozície infocentra, ktorú možno tiež pozdĺžne rozdeliť na otvorenú a uzavretú časť. V otvorenej sa odohráva väčšina verejných funkcií. Na 1. NP sa okrem kaviarne a informačnej zóny nachádza prednášková sála a nočná študovňa. Keďže infocentrum má slúžiť primárne študentom, tak práve tieto miestnosti môžu fungovať aj samostatne po uzavretí zvyšných priestorov infocentra. Na 2. NP je sústredený expozičný priestor a čitáreň. Na opačnú, uzavretú fasádu sú orientované priestory administratívy, skladov, zázemia a verejné toalety. Za piatu fasádu možno považovať strechu budovy, ktorej zalomenie a postupné narastanie výšky umožňuje plynulý prechod až k vrchu strechy. Trávnatý porast na streche vytvára relaxačnú zelenú zónu a zalomenia dotvárajú priestor strechy. Okolie infocentra bolo upravené len mierne. Plochy zelene boli v čo najväčšej miere zachované. Boli pridané dve terénne schodiská na prekonanie výškového rozdielu.
Klíčová slova:namestie, infocentrum, strecha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně