23. 1. 2020  21:01 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Banská Štiavnica, ul. A. Kmeťa 5 - pamiatková obnova mestského domu
Autor: Ing. arch. Paulína Noskovičová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Damián Berec
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Banská Štiavnica, ul. A. Kmeťa 5 - pamiatková obnova mestského domu
Abstrakt:Medzi hlavné ciele tejto práce patrilo preskúmanie objektu a hľadanie jeho vhodnej funkčnej náplne, pri zachovaní čo najvyššej možnej miery dochovanej hmotnej podstaty budovy. V rámci konečného návrhu na obnovu pamiatky sa pristúpilo k zmene funkcie v parteri, vytvoreniu novej prevádzky na druhom podlaží. V ostatnej časti domu sa ponechala funkcia bývania. Vo veľkej miere bol však prehodnotený štandard jednotlivých bytov a vytvorili sa tiež nové bytové jednotky vrámci objektu. V štúdii je tiež navrhnuté dostavanie deštruovanej severo -- západnej časti budovy, čím sa naviazalo na historickú formu, ktorej bola kedysi nositeľom. Medzi podstatné články práce patrilo taktiež štúdium, prehodnotenie a racionalizovanie samotného predpolia objektu. Nové formy vnášané do riešenia, ktoré podstatne ovplyvňujú celkové urbanisticko -- architektonické pôsobenie objektu, boli navrhované predovšetkým kontextuálne, často vyberané z viacerých variantných preskúšaní danej problematiky. Záver práce prináša nový pohľad na využitie potenciálu, ktorý táto pamiatka v sebe ukrýva.
Klíčová slova:kontextuálny, predpolie, obnova, dostavba

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně