24. 1. 2020  5:46 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Areál kláštora v Hronskom Beňadiku - overenie funkčného využitia objektu sýpky
Autor: Ing. arch. Zuzana Ditteová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Stanislav Babčan
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Areál kláštora v Hronskom Beňadiku - overenie funkčného využitia objektu sýpky
Abstrakt:Anotácia Areál kláštora v Hronskom Beňadiku je národná kultúrna pamiatka, vyhlásená 18.marca 1970. Cieľom diplomovej práce je násť vhodnú funkčnú náplň nadregionálneho charakteru pre objekt sýpky. Tá je súčasťou kláštorného komplexu -- západné krídlo s charakteristickým prejavom fasád. Interiér sýpky tvorí drevená trámová nosná konštrukcia previazaná s murovaným nosným systémom. Nízka konštrukčná, a teda aj svetlá výška neumožňujú plnohodnotné využitie pre novú funkciu. Potrebné je snažiť sa maximálne rešpektovať túto hodnotu, zároveň umožňiť vytvoriť priestor pre interaktívnu galériu a kaviareň, v druhej časti lapidárium a reštaurátorské dielne, ktoré sú previazané na kláštorné krídlo. Prezentovaná je aj pôvodná podlažnosť ako exponát. Použité sú aj konzervačné metódy. V exteriéri sú robené minimálne zásahy, použitá je metodika -- slohová rekonštrukcia a novotvary -- nástupné schodiská do 2.nadzemného podlažia. Dvor pri sýpke je sprístupnený verejnosti a časovo segregovaný. Zvolený prístup k celkovému riešeniu areálu umožňuje prinavrátenie kultúrno-spoločenskej funkcii. Využitie objektu zamedzí chátraniu objektu a stratu tak významných pamiatkových, stavebných a kultúrnych hodnôt sýpky, kláštorného komplexu a celého areálu.
Klíčová slova:Ditteová Zuzana, Hronský Beňadik, kláštor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně