20. 1. 2020  10:07 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Banská Štiavnica - revitalizácia objektu taviarne v areáli Dolnej huty
Autor: Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. Alica Chovanová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Banská Štiavnica - revitalizácia objektu taviarne v areáli Dolnej huty
Abstrakt:Areál Dolnej huty v Banskej Štiavnici je miesto s veľkým potenciálom, charakteristické nielen funkčnou náplňou a architektonickým výrazom, ale aj urbanistickým kontextom. Projekt revitalizácie analyzuje súčasný stav lokality, určuje jej potenciály a limity. Výsledkom je návrh nového areálu, kde sa objekt taviarne ako jeho dominanta stáva muzeálnou expozíciou, čo priamo súvisí s mierou zachovania jeho stavebnej podstaty a technologického vybavenia. Cieľom návrhu je prezentovať industriálne dedičstvo, ktoré je tu ojedinele kompaktne zachované, pritiahnuť rôzne skupiny ľudí pre športové, relaxačné a kultúrne činnosti, spájať viaceré typy aktivít, dosiahnuť variabilitu v čase aj v priestore, sprostredkovať návštevníkom zážitok a dosiahnuť zisk.
Klíčová slova:Silvia Petrášová, Banská Štiavnica, taviareň, Dolná huta

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně