26. 1. 2020  15:00 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dechtice, Mudrochovský mlyn - pamiatková obnova objektov
Autor: Ing. arch. Barbora Vyoralová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ladislav Lukáč
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Dechtice, Mudrochovský mlyn - pamiatková obnova objektov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo nájsť nové využitie malého mlynárskeho komplexu, ktorý sa nachádza v Dechticiach v blízkosti Trnavy. Nová náplň, krajinársko-kultúrne centrum zvýši atraktivitu tejto oblasti a zároveň zvýrazní kultúrne, prírodné a technické hodnoty tohto územia. Vzhľadom na výraznú spätosť s krajinou, návrh pracuje aj s prírodnými prvkami v rôznych podobách. Použité metódy pamiatkovej obnovy sú slohová rekonštrukcia, konzervácia a kontextuálny novotvar. Nová funkčná náplň tohto areálu zahŕňa: výstavné priestory mlynárskej technológie, čajovňu s predajom byliniek, prietory občianskeho združenia Mudrochov Mlyn, centrum krajinárskeho umenia s dielňou a doplnkovú funkciu prechodného ubytovania.
Klíčová slova:mlyn, krajina, umenie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně