23. 1. 2020  22:01 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom - lokalita Bratislava Vrakuňa
Autor: Ing. arch. Daniel Vagala
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom - lokalita Bratislava Vrakuňa
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce je urbanisticko - architektonické riešenie voľnej lokality na Malodunajskej ulici v Bratislave -- Vrakuni, ktorá vznikne po asanácii dožitých technických budov. Táto lokalita má vzhľadom na svoju polohu a doposiaľ vybudovanú urbanisticko -- architektonickú štruktúru veľký potenciál na vytvorenie kvalitného obytného a životného prostredia. Toto bolo aj hlavným cieľom pri navrhovaní polyfunkčného bytového domu. Polyfunkčný bytový dom je navrhovaný ako jedna súčasť urbanistickej štruktúry, ktorá rešpektuje regulatívy územného plánu Hlavného mesta Bratislavy a jestvujúcu zástavbu. Navrhovaná zástavba je bezkolízne zapojená aj na jestvujúcu dopravnú štruktúru. Ťažisko parkovania a zásobovania v podzemí objektov bude mať výrazný vplyv na kvalitu životného prostredia. Výrazným prvkom v návrhu je zapojenie jestvujúcich prírodných prvkov do urbanisticko -- architektonickej koncepcie. Architektonicko -- hmotové riešenie navrhovanej zástavby jestvujúce obytné prostredie zušľachťuje a povyšuje na vyššiu kvalitatívnu úroveň.
Klíčová slova:rešpektovanie jestvujúcej zástavby, rešpektovanie prírodných prvkovrešpektovanie prírodných prvkovrešpektovanie prírodných prvkov, invencia návrhu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně