Feb 21, 2020   8:10 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Štefanská huta - amalgamation building
Written by (author): Ing. arch. Dana Votavová
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Damián Berec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kluknava, Štefánska huta - budova amalgamácie
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie a prístup k obnove dnes už chátrajúceho ruinálneho objektu bývalej budovy amalgamácie v Štefanskej hute - ako záchrana národnej kultúrnej pamiatky. Zvolená náplň - návrh hotela je v súlade s regionálnym rozvojom sídla a turisticky zaujímavej destinácie pre podporu cestovného ruchu ako aj s požiadavkami majiteľov objektu. Použitými metódami pamiatkovej obnovy boli - konzervácia, slohová rekonštrukcia a kontextuálny novotvar. Funkčná náplň hotela okrem ubytovania ponúka návštevníkom relax centum, meeting room a herňu. Budova spolu s regulovaným technickým komplexom celej dediny Štefanská huta, slúži ako exponát a napovedá o histórii a výrobe hutníctva v danej oblasti.
Key words:hotel, amalgamácia, obnova

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited