26. 2. 2020  21:17 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikačné číslo: 4781
Univerzitný e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kluknava, Štefánska huta - budova amalgamácie
Autor: Ing. arch. Dana Votavová
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Damián Berec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kluknava, Štefánska huta - budova amalgamácie
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie a prístup k obnove dnes už chátrajúceho ruinálneho objektu bývalej budovy amalgamácie v Štefanskej hute - ako záchrana národnej kultúrnej pamiatky. Zvolená náplň - návrh hotela je v súlade s regionálnym rozvojom sídla a turisticky zaujímavej destinácie pre podporu cestovného ruchu ako aj s požiadavkami majiteľov objektu. Použitými metódami pamiatkovej obnovy boli - konzervácia, slohová rekonštrukcia a kontextuálny novotvar. Funkčná náplň hotela okrem ubytovania ponúka návštevníkom relax centum, meeting room a herňu. Budova spolu s regulovaným technickým komplexom celej dediny Štefanská huta, slúži ako exponát a napovedá o histórii a výrobe hutníctva v danej oblasti.
Kľúčové slová:hotel, amalgamácia, obnova

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene