25. 1. 2020  18:42 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Galéria v lokalite Štrkoveckého jazera - Bratislava
Autor: Ing. arch. Petra Tonkovičová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Galéria v lokalite Štrkoveckého jazera - Bratislava
Abstrakt:Projekt galérie na Svidnickej ulici v Ružinove v Bratislave som si vybrala pre výborné prírodné podmienky. Prostredie, nachádzajúce sa pri štrkoveckom jazere, sa vyznačuje kľudom bez zbytočných rušivých elementov. Cieľom zadania bolo navrhnúť budovu galérie s reštauráciou ako sekundárna funkcia. Pri špecifikácii galérie som sa snažila prihliadnuť na návštevníkov a obyvateľov bývajúcich v blízkom okolí. Galéria sa bude špecializovať na interaktívne umenie, v ktorom bude v popredí vizuálne, zvukové a haptické vnímanie. Členenie na dve hlavné časti bude zahrňovať výstavné a workshopové priestory, ktoré budú prístupné širokej verejnosti a študentom z okolitých škôl. Vstupné poschodie zahŕňa okrem vstupných priestorov a recepcie aj občiansku vybavenosť- reštauráciu, ktorá bude podávať približne 300 jedál denne. Kedže v reštaurácii budú podávane polotovary, priestorové nároky nie su veľké. Architektúra budovy bude doplňujúcim článkom danej lokality. Úlohou bolo navrhnúť budovu maximálne do troch nadzemných podlaží. Vyššia podlažnosť by značne ovplyvnila svetlotechnické podmienky susediaceho bytového domu a vo veľkej miere by zamedzila výhľad na jazero. Pri navrhovaní som dbala na orientáciu k svetovým stranám, reprezentatívne priestory majú západnú a južnú orientáciu smerovanú na jazero a sekundárne a hospodárske priestory sú orientované na sever a východ. Funkčné delenie budovy sa odrazilo aj na hlavnej fasáde budovy. Parter je architektonicky odlíšený presklením a využíva tak potenciál prírodného prostredia danej lokality. Návrh galérie je spracovaný na úrovni stavebného povolenia.
Klíčová slova:galeria, umenie, štrkovec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně