28. 1. 2020  23:42 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Galéria v lokalite Štrkoveckého jazera - Bratislava
Autor: Ing. arch. Bianka Tóbiová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Galéria v lokalite Štrkoveckého jazera - Bratislava
Abstrakt:Navrhovaný objekt galérie sa nachádza v lokalite Ružinov na Sabinovskej ulici v Bratislave. Pozemok je umiestnený v priamej náväznosti na vodnú plochu Štrkoveckého jazera, ktoré vytvára prírodnú dominantu v danom prostredí. Okrem rozvinutej rekreačnej a zábavnej funkcie táto lokalita ponúka aj rýchle dopravné napojenie na mestské časti Bratislavy a jej centrum. Kompozičné členenie hmoty objektu sa odvíja od hlavných kompozičných osí -- prístupových ciest ku galérii. Na základe tohto konceptu sa objekt otvára k okoloidúcim návštevníkom smerom k jazeru a Svidníckej ulici. Svojou výškou sa stavba prispôsobuje okolitej bytovej zástavbe. Budova sa skladá z 2 nadzemných podlaží a 1 podzemného podlažia. Priestory galérie slúžia prevažne výstavám stáleho alebo prechodného charakteru. V rámci objektu sa tiež nachádza prevádzka reštaurácie, ktorá dopĺňa a podporuje význam galérie v riešenom území. Na úrovni 1. nadzemného podlažia sa nachádza vstupná hala s prechodnou expozíciou a priestory stálej expozície. Samostatne tu funguje aj prevádzka reštaurácie. Je prístupná zo vstupných priestorov galérie ale aj z exteriérovej plochy terasy, čo jej umožňuje fungovať nezávisle od galérie. Priestory 2. nadzemného podlažia slúžia sčasti zamestnancom galérie a reštaurácie ako ich zázemie a priestor pre administratívnu činnosť a riadenie fungovania galérie. Nachádzajú sa tu tiež priestory pre umeleckú tvorbu mladých, prechodnú expozíciu ich umeleckých výtvorov a stálu expozíciu. V suteréne je umiestnené podzemné parkovanie nadimenzované pre potreby galérie a sčasti nahrádzajúce zrušené parkovacie miesta na pozemku galérie. Je tu tiež situované technické zázemie objektu a sklady galérie a reštaurácie. Objekt galérie je riešený ako železobetónový monolitický skelet. Stropná konštrukcia využíva spriahnuté panely Spiroll, okrem konzoly, ktorá je riešená ako oceľová rámová konštrukcia. Fasáda je tvorená hliníkovými kompozitnými panelmi a z väčšej časti presklenou stĺpikovo- priečnikovou fasádou. Dominantným prvkom fasády je mediálna fasáda orientovaná smerom k jazeru.
Klíčová slova:galéria vizuálneho umenia, Štrkovecké jazero, mediálna fasáda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně