22. 1. 2020  23:25 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Apatrmány Technik
Autor: Ing. arch. Dorota Volfová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Apatrmány Technik
Abstrakt:V bakalárskej práci som sa rozhodla pre vypracovanie návhu na tému APARTMÁNY TECHNIK. Vzhľadom na možnostosti a kapacity pozemku, ktorý je situovaný v bezprostrednej blízkosti oobjektov STU bolo možné vytvoriť edukačno-ubytovací "blok". V urbanistickom merítku som pozorne sledovala vzťahy v prostredí , čo prirodzene vytvarovalo hmotu objektu a prevádzkový mechanizmus. Zvolila som si uzavretú formu, ktorá ale komunikuje zo všetkými dôležitými trasami a priehľadmi. Celý komplex tvorí 5 budov,štyri objekty sú do 6. podlaží. Nárožie završujem výškovou budovou, ktorá dominuje v priehľadoch. V kompozičných analýzach vyplynuli potreby akcentovania nárožia a vytvorenie harmónie v rámci výškových budov STU a NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA. V bloku sa sústreďuje komunikácia , plní átriovy charakter a poloverejnú funkciu dvora.Prechádza ňou zelená línia ,ktorá prirodzene ústí v nároží cez rozpolený výškový objekt. Vo svojej podrobnej práci sa ďalej zameriavam na obytnú prechodnú funkciu t.j. študentské, doktorandské a iné prechodné bývanie. Dôležitým aspektmom v tvorbe obytného prostredia pre mňa bolo rozlíšenie a dimenzovanie priestorov- verejný,poloverejný,súkromný, polosúkromný. Blok B má primárne obytnú náplň, parter však tvoria komunikačné ťažiská a to jedáleň a multifunkčná hala orientované do átria . Tým sa vytvára predpriestor-rozptlýlový, ktorý dostáva jasné črty. Do uličných pohľadov sa naopak architektúra objektu uzatvára --anonymitou, čo ale prispieva k navádzaniu do átiového priestoru. Objekt poskytuje štandartné bývanie pre študenta v dvoj a jedno-lôžkových izbách v jednom trakte a priestrannejšie jednolôžkové izby s vlastným hygienickým uzlom v trakte druhom.Celý objekt je podkopaný . Strecha štvorpodlažného traktu plní funkciu zelenej terasy. Objekt sa náchádza v jemne svažitom teréne, čo prispelo k rôznoúrovňovým riešeniam mimo objektu aj v ňom. Počas projektu vznikali zaujimavé situácie ,ktoré v konfrontácií s vlastnými študentskými predstavami priniesli tvorivé riešenia. Bakalárska práca bola náročným,ale užitočným a dôležitým obdobím pre získavanie informácií a moje vnímanie architektúry.
Klíčová slova:priestor, vnútro blok, študentské bývanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně