Apr 5, 2020   6:58 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apatrmány Technik
Written by (author): Ing. arch. Michaela Žáková
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Apatrmány Technik
Summary:Témou záverečnej bakalárskej práce bolo vytvorenie Apartmánov Technik. Vybraný pozemok na navrhovanú stavbu sa nachádza v dobrej lokalite, s dobrým dopravným napojením a v blízkosti fakúlt Slovenskej Technickej Univerzity, čo predstavuje výhodu pre umiestnenia študentského ubytovania na pozemku. O tieto poznatky sa opieral aj môj návrh bakalárskeho projektu. Zároveň som v návrhu zohľadňovala aj samotné potreby ubytovaných študentov STU, pričom som vytvorila rôzne typy ubytovacích jednotiek. Je tak možné ponúknuť bývanie pre študentov, ale aj pre hostí STU. Ďalšou prioritou návrhu bolo vytvorenie ubytovania v mestskom prostredí s čo najväčšou plochou zelene. Návrh , tak ponúka rôzne exteriérové plochy. Človek má možnosť výberu medzi parkom, ktorý predstavuje oddychovú časť v styku s okolím alebo medzi átriom určeným len pre ubytované osoby a ich hostí. Na ten istý účel slúžia aj zelené strechy. Pre komunikáciu a spoločenskú potrebu ľudí a pre verejnosť sú vytvorené výstavné exteriérové priestory jhneď vedľa objektu apartmánov v náväznosti na pavilón. Ďalšou výhodou objektu je rôznorodosť funkcii. Objekt neslúži len na prechodné ubytovanie, ale ja pre iné účely. Na prízemí, v bezprostrednom styku s okolím sú vytvorené priestory jedálne a posilňovne. Na druhom nadzemnom podlaži sú vytvorené priestory na výstavné účely a prednášky ana treťom podlaží samotné študovne s malou knižnicou. Jednotlivé funkcie dokážu fungovať samostatne, bez prechodu cez ubytovaciu časť. Práca na projekte pre mňa predstavovala dobrú skúsenosť s návrhom ubytovania v mestskom prostredí. Zároveň pri aplikácii konkrétnych prvkov mi priniesla nové poznatky do mojej ďalšej architektonickej činnosti.
Key words:študentské bývanie, zeleň, rôznorodosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited