24. 2. 2020  1:50 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikačné číslo: 4781
Univerzitný e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Apatrmány Technik
Autor: Ing. arch. Michaela Žáková
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Apatrmány Technik
Abstrakt:Témou záverečnej bakalárskej práce bolo vytvorenie Apartmánov Technik. Vybraný pozemok na navrhovanú stavbu sa nachádza v dobrej lokalite, s dobrým dopravným napojením a v blízkosti fakúlt Slovenskej Technickej Univerzity, čo predstavuje výhodu pre umiestnenia študentského ubytovania na pozemku. O tieto poznatky sa opieral aj môj návrh bakalárskeho projektu. Zároveň som v návrhu zohľadňovala aj samotné potreby ubytovaných študentov STU, pričom som vytvorila rôzne typy ubytovacích jednotiek. Je tak možné ponúknuť bývanie pre študentov, ale aj pre hostí STU. Ďalšou prioritou návrhu bolo vytvorenie ubytovania v mestskom prostredí s čo najväčšou plochou zelene. Návrh , tak ponúka rôzne exteriérové plochy. Človek má možnosť výberu medzi parkom, ktorý predstavuje oddychovú časť v styku s okolím alebo medzi átriom určeným len pre ubytované osoby a ich hostí. Na ten istý účel slúžia aj zelené strechy. Pre komunikáciu a spoločenskú potrebu ľudí a pre verejnosť sú vytvorené výstavné exteriérové priestory jhneď vedľa objektu apartmánov v náväznosti na pavilón. Ďalšou výhodou objektu je rôznorodosť funkcii. Objekt neslúži len na prechodné ubytovanie, ale ja pre iné účely. Na prízemí, v bezprostrednom styku s okolím sú vytvorené priestory jedálne a posilňovne. Na druhom nadzemnom podlaži sú vytvorené priestory na výstavné účely a prednášky ana treťom podlaží samotné študovne s malou knižnicou. Jednotlivé funkcie dokážu fungovať samostatne, bez prechodu cez ubytovaciu časť. Práca na projekte pre mňa predstavovala dobrú skúsenosť s návrhom ubytovania v mestskom prostredí. Zároveň pri aplikácii konkrétnych prvkov mi priniesla nové poznatky do mojej ďalšej architektonickej činnosti.
Kľúčové slová:študentské bývanie, zeleň, rôznorodosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene