Apr 7, 2020   1:56 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Manor House Gbeľany - Conversion into Hotel
Written by (author): Ing. arch. Tamara Joneková
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ladislav Lukáč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely hotela
Summary:Kaštieľ s priľahlým anglickým parkom sa nachádza v strede obce Gbeľany. Samotný barokový kaštieľ pochádza z 18.storočia. Jadro bolo postavené pred rokom 1750 a postupne bol do konca 18.storočia kaštieľ dostavaný. V takmer nezmenenej podobe sa zachoval až dodnes. Najvýraznejšie zmeny zaznamenal v 70. a 80.rokoch 20.storočia, kedy vybudované uzavreté arkády a bol adaptovaný na využitie v štátnej správe. Park vznikol v 19.storočí, postupne sa sformoval zo záhrady s geometrickým usporiadaním na voľnejší krajinársky park. Pravá časť parku slúžila ako úžitková záhrada. Zadná časť pozemku slúžila pre hospodárske účely. Kaštieľ prešiel niekoľkými zmenami hmotového usporiadania. Spočiatku bol kaštieľ samostatná trojkrídlová budova, neskôr tvoril aj s hospodárskou budovou uzavretý štvorkrídlový celok a dnes opäť stojí samostatne. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s pivnicou a pôvodným krovom, hospodárska budova je jednopodlažná, čiastočne podpivničená s pultovou strechou. Do areálu parku vedú tri vstupy -- hlavný z juhu, bočný z východu a zadný zo severnej strany. Vo svojom návrhu sa vraciam do polovice 19.storočia, keď tvoril kaštieľ uzavretý štvorkrídlový celok a tak spájam kaštieľ a hospodársku budovu novotvarmi, ktoré nadväzujú na historický kontext spôsobu zástavby. Ľavú časť parku -- anglický park ponechávam, na pravej navrhujem nové úžitkové záhrady, ktoré nadväzujú na pôvodné využívanie tejto časti a tiež okrasnú záhradu, ktorá odkazuje na niekdajšiu barokovú úpravu záhrad s alejami. Keďže kaštieľ slúžil odjakživa na ubytovanie, rozhodla som sa ponechať túto funkciu a navrhujem ho obnoviť ako 4* hotel. Samotná budova kaštieľa bude slúžiť pre reprezentatívne účelu, budú tu prednáškové miestnosti, salónik, kaviareň a ubytovanie pre 30 ľudí, v podzemí vínna pivnica, v novotvaroch spojovacích článkoch bude reštaurácia a wellness a v hospodárskej budove ich zázemie a bazén. Hlavný vstup do areálu pre hostí bude zboku, spredu bude automobilom prístupný len výnimočne, zadný vstup bude slúžiť pre zamestnancov. Pri návrhu rešpektujem architektonické a historické hodnoty kaštieľa, jeho konštrukcie a výtvarných prvkov a preto aj funkciu podriaďujem forme.
Key words:kaštieľ, park, hotel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited