25. 10. 2020  17:11 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikačné číslo: 4781
Univerzitný e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely hotela
Autor:
Ing. arch. Tamara Joneková
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely hotela
Abstrakt:
Kaštieľ s priľahlým anglickým parkom sa nachádza v strede obce Gbeľany. Samotný barokový kaštieľ pochádza z 18.storočia. Jadro bolo postavené pred rokom 1750 a postupne bol do konca 18.storočia kaštieľ dostavaný. V takmer nezmenenej podobe sa zachoval až dodnes. Najvýraznejšie zmeny zaznamenal v 70. a 80.rokoch 20.storočia, kedy vybudované uzavreté arkády a bol adaptovaný na využitie v štátnej správe. Park vznikol v 19.storočí, postupne sa sformoval zo záhrady s geometrickým usporiadaním na voľnejší krajinársky park. Pravá časť parku slúžila ako úžitková záhrada. Zadná časť pozemku slúžila pre hospodárske účely. Kaštieľ prešiel niekoľkými zmenami hmotového usporiadania. Spočiatku bol kaštieľ samostatná trojkrídlová budova, neskôr tvoril aj s hospodárskou budovou uzavretý štvorkrídlový celok a dnes opäť stojí samostatne. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s pivnicou a pôvodným krovom, hospodárska budova je jednopodlažná, čiastočne podpivničená s pultovou strechou. Do areálu parku vedú tri vstupy -- hlavný z juhu, bočný z východu a zadný zo severnej strany. Vo svojom návrhu sa vraciam do polovice 19.storočia, keď tvoril kaštieľ uzavretý štvorkrídlový celok a tak spájam kaštieľ a hospodársku budovu novotvarmi, ktoré nadväzujú na historický kontext spôsobu zástavby. Ľavú časť parku -- anglický park ponechávam, na pravej navrhujem nové úžitkové záhrady, ktoré nadväzujú na pôvodné využívanie tejto časti a tiež okrasnú záhradu, ktorá odkazuje na niekdajšiu barokovú úpravu záhrad s alejami. Keďže kaštieľ slúžil odjakživa na ubytovanie, rozhodla som sa ponechať túto funkciu a navrhujem ho obnoviť ako 4* hotel. Samotná budova kaštieľa bude slúžiť pre reprezentatívne účelu, budú tu prednáškové miestnosti, salónik, kaviareň a ubytovanie pre 30 ľudí, v podzemí vínna pivnica, v novotvaroch spojovacích článkoch bude reštaurácia a wellness a v hospodárskej budove ich zázemie a bazén. Hlavný vstup do areálu pre hostí bude zboku, spredu bude automobilom prístupný len výnimočne, zadný vstup bude slúžiť pre zamestnancov. Pri návrhu rešpektujem architektonické a historické hodnoty kaštieľa, jeho konštrukcie a výtvarných prvkov a preto aj funkciu podriaďujem forme.
Kľúčové slová:
kaštieľ, park, hotel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene