Jan 28, 2020   2:19 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building
Polomová, Beata -- Hanuliak, Peter -- Vargová, Andrea
Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, p. 526--534. ISBN 978-88-916-3245-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Multifunction Gym
Mačuhová, Daniela -- Polomová, Beata
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Multifunction Gym
Mikátová, Dominika -- Polomová, Beata
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
4.Notes to night illumination of historical facades
Polomová, Beata
Poznámky k večernému osvetleniu fasád s tektonickým tvaroslovím. In KRÁĽOVÁ, E. -- DUBINY, M. Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Bardejov : Mesto Bardejov, 2019, p. 56--67. ISBN 978-80-570-1163-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Residence of Ambassador
Presinszky, Kristián -- Polomová, Beata
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
6.Študentský workshop vo Vavrišove
Baxa, Patrik -- Farkašová, Simona -- Polomová, Beata
Študentský workshop vo Vavrišove. Spektrum, 25. p. 44.
articles in magazines2019Details
7.Urban lighting masterplan
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia. In GAŠPAROVSKÝ, D. Slovalux 2019. Bratislava: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2019, p. 65--78. ISBN 978-80-972865-1-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Value of monument as a barrier or benefit - examples of living in Banská Štiavnica
Polomová, Beata -- Vošková, Katarína
Pamiatková hodnota ako prekážka alebo výhoda bývania v Banskej Štiavnici. In DOBRUCKÁ, L. Dostupné bydlení v 21. století / Affordable housing in 21st century : Sborník z mezinárodní konference / Conference proceedings [elektronický zdroj]: 21.-22.6.2019 Praha, Czech republic. 1st ed. Praha, Czech republic : České vysoké učení technické v Praze, 2019, p. 117--124. ISBN 978-80-01-06640-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.