Aug 19, 2019   6:51 a.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Móro, PhD.
Identification number: 47879
University e-mail: robert.moro [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Bacho
Použiteľnosť informačných vizualizácií
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Bacho
Predikcia popularity vedeckých článkov
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Balážová
Používateľský zážitok v prostredí webu
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Balážová
Predikcia osobnostných charakteristík používateľa na základe riešenia úloh na webe
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Berger
Aplikácia ovládaná mysľou
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Čief
Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Samuel Gedera
Analýza sekvencií pohľadu
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Kaščák
Používateľský zážitok a emócie
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kuchár
Automatická identifikácia porozumenia textu
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Lieskovský
Podpora tvorby dopytu
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Matlovič
Aplikácia ovládaná mysľou
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Melúch
Predikcia vnímanej zložitosti textu
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Melúch
Vizualizácia pohľadu
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Mizera
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mokrý
Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Mrocek
Odhaľovanie nezrozumiteľných častí textu pomocou sledovania pohľadu
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Boris Naništa
Analýza sekvencií pohľadu
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Oláh
Porovnávanie sekvencií pohľadu
April 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Paľove
Automatická organizácia osobných kolekcií dokumentov
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Strásky
Kalibrácia rozpoznávania emócií používateľa počas testovania používateľského zážitku
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Igor Špánik
Odporúčanie značiek k zdrojom v digitálnej knižnici
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Elena Štefancová
Používateľský zážitok a emócie
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Tonhauzer
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Máté Vangel
Relevancia dôležitých slov z článkov v digitálnej knižnici
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Vestenický
Podpora tvorby dopytu
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Vnenčák
Vizualizácia pohľadu
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Zajic
Knižnica na spracovanie údajov o pohľade
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress