Aug 9, 2020   10:46 a.m. Ľubomíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Móro, PhD.
Identification number: 47879
University e-mail: robert.moro [at] stuba.sk
 

     
Graduate     
     
Final thesis
     
Projects     Publications     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Babjak
Linking sources of medical information
May 2020
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Bacho
Použiteľnosť informačných vizualizácií
May 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Bacho
Predikcia popularity vedeckých článkov
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Balážová
Používateľský zážitok v prostredí webu
May 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Balážová
Predikcia osobnostných charakteristík používateľa na základe riešenia úloh na webe
May 2018
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Berger
Aplikácia ovládaná mysľou
May 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Matej Čief
Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní
May 2019Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Gedera
Analýza sekvencií pohľadu
May 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Gedera
Inferencia charakteristík používateľa na základe sekvencií pohľadu
April 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Hucko
Explainable Fake News Detection Method
May 2020Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Kaščák
Používateľský zážitok a emócie
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Kuchár
Automatická identifikácia porozumenia textu
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Lieskovský
Podpora tvorby dopytu
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Matlovič
Aplikácia ovládaná mysľou
May 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Mečír
Analysis of fake news mitigation strategies
May 2020Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Melúch
Predikcia vnímanej zložitosti textu
April 2019
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Melúch
Vizualizácia pohľadu
May 2017Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Mizera
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
May 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Mokrý
Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu
May 2018
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Mrocek
Odhaľovanie nezrozumiteľných častí textu pomocou sledovania pohľadu
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Naništa
Analýza sekvencií pohľadu
May 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Oláh
Porovnávanie sekvencií pohľadu
April 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Oškera
Similarity of Scanpaths
May 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Paľove
Automatická organizácia osobných kolekcií dokumentov
May 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Strásky
Kalibrácia rozpoznávania emócií používateľa počas testovania používateľského zážitku
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Igor Špánik
Odporúčanie značiek k zdrojom v digitálnej knižnici
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Elena Štefancová
Používateľský zážitok a emócie
May 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Tonhauzer
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
May 2019
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Máté Vangel
Relevancia dôležitých slov z článkov v digitálnej knižnici
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Vestenický
Podpora tvorby dopytu
May 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Vnenčák
Generalization of user characteristics identifcation methods using eyetracking
May 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Vnenčák
Vizualizácia pohľadu
May 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michal Zajic
Knižnica na spracovanie údajov o pohľade
May 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress