8. 8. 2020  1:46 Oskar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Róbert Móro, PhD.
Identifikačné číslo: 47879
Univerzitný e-mail: robert.moro [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     
     
Záverečná práca
     
          Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Babjak
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Bacho
Použiteľnosť informačných vizualizácií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Bacho
Predikcia popularity vedeckých článkov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Balážová
Používateľský zážitok v prostredí webu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Balážová
Predikcia osobnostných charakteristík používateľa na základe riešenia úloh na webe
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Berger
Aplikácia ovládaná mysľou
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Čief
Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Samuel Gedera
Analýza sekvencií pohľadu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Gedera
Inferencia charakteristík používateľa na základe sekvencií pohľadu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Hucko
Vysvetliteľná metóda odhaľovania falošných správ
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Kaščák
Používateľský zážitok a emócie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Kuchár
Automatická identifikácia porozumenia textu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Lieskovský
Podpora tvorby dopytu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Matlovič
Aplikácia ovládaná mysľou
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Mečír
Analýza stratégií vyvracania nepravdivých informácií
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Melúch
Predikcia vnímanej zložitosti textu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Melúch
Vizualizácia pohľadu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Tomáš Mizera
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Mokrý
Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Mrocek
Odhaľovanie nezrozumiteľných častí textu pomocou sledovania pohľadu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Naništa
Analýza sekvencií pohľadu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Oláh
Porovnávanie sekvencií pohľadu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lukáš Oškera
Podobnosť sekvencií pohľadu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Stanislav Paľove
Automatická organizácia osobných kolekcií dokumentov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Strásky
Kalibrácia rozpoznávania emócií používateľa počas testovania používateľského zážitku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Igor Špánik
Odporúčanie značiek k zdrojom v digitálnej knižnici
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Elena Štefancová
Používateľský zážitok a emócie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Tonhauzer
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Máté Vangel
Relevancia dôležitých slov z článkov v digitálnej knižnici
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Vestenický
Podpora tvorby dopytu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ján Vnenčák
Vizualizácia pohľadu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Vnenčák
Zovšeobecniteľnosť metód identifikácie charakteristík používateľa s využitím sledovania pohľadu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Zajic
Knižnica na spracovanie údajov o pohľade
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná