Jan 17, 2020   2:49 p.m. Nataša
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Srba, PhD.
Identification number: 47914
University e-mail: ivan.srba [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Babinec
Automatické odporúčanie značiek v CQA systémoch
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Babinec
Vyhodnocovanie kvality obsahu diskusii v MOOC systémoch
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Blanárik
Predikcia úspešnosti projektov na portáloch pre kolektívne financovanie
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Borák
Detekcia antisociálneho správania v online komunitách
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Borák
Predikcia kvality obsahu v systémoch pre odpovedanie na otázky v komunitách
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Dragún
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Dresto
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Grznár
Adaptívna podpora spolupráce v komunitnom systéme otázok a odpovedí
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Huňa
Podpora odpovedania na otázky v online komunitách študentov s využitím archívu otázok a odpovedí
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Huňa
Reputácia používateľov v systémoch pre odpovedanie na otázky v komunitách
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamil Janeček
Predikcia spokojnosti zákazníka na základe dát zo zákazníckeho centra
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ondrej Kaščák
Odporúčací systém zohľadňujúci polohu
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Kolesíková
XXX
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kren
Nástroj pre udeľovanie odznakov v systéme Askalot
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kren
Zabezpečenie robustnosti voči zmenám webových stránok počas extrakcie dát z webu
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Lovasová
Odporúčanie obsahu z archívu otázok zodpovedaných v komunitách
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Mačina
Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Mačinec
Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Oláh
Modelovanie správania používateľa vo vzdelávacích CQA systémoch
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Randák
Univerzálny nástroj pre udeľovanie odznakov v online komunitách
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Redajová
Univerzálny nástroj pre udeľovanie odznakov v online komunitách
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Salát
Segmentovanie používateľov pre personalizáciu informačných bulletinov v CQA systémoch
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Joachim Svítek
Klasifikácia typov otázok vo vzdelávacích CQA systémoch
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šrank
Podpora diverzity a aktuálnosti informačných bulletinov v systéme pre odpovedanie na otázky
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Štefancová
Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Zaťko
Predikcia popularity otázok v CQA systémoch
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Žatková
Predikcia zámeru zákazníka na základe dát zo zákazníckeho centra
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress