Jun 4, 2020   4:26 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Vojtko, PhD.
Identification number: 48035
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
 
External colleague - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     
     
Final thesis
     
Placements
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Exprimental cycle computer with USB interface
Written by (author): Ing. Martin Vojtko, PhD.
Department:
Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Experimentálny cyklopočítač s USB rozhraním
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť cyklopočítač, ktorý by bol pripojiteľný k hostiteľskému počítaču pomocou USB rozhrania a zaznamenával by informácie o jazde po úsekoch. Vytvorená štatistika by bola spracovaná a uložená na hostiteľskom počítači. Práca klasifikuje súčasné riešenia cyklopočítačov a začleňuje experimentálny cyklopočítač do navrhnutej klasifikácie. Vyberá zo súčastných riešení cyklopočítače, ktoré sú podobné z hľadiska spracovania dát merania. Rozoberá spôsoby monitorovania rotácie kolesa a merania rýchlosti. Stanovuje nároky, ktoré by mal procesor experimentálneho cyklopočítača spĺňať. Analyzuje možné realizácie USB rozhrania na cyklopočítači. Výsledkom práce je funkčný model experimentálneho cyklopočítača realizovaný na pokusnej doske a softvérová aplikácia na hostiteľskom počítači, ktorá spracúva a ukladá dáta z cyklopočítača poslané prostredníctvom USB rozhrania.
Key words:
cyklopočítač, USB, V-USB, Atmel, AVR

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited