Jul 24, 2019   11:25 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Identification number: 4806
University e-mail: qdvorakova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

The following list contains all information available to the publication.

DVOŘÁKOVÁ, V. Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008. 319 strany. ISBN 978-80-89175-25-3.

Original name: Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007
Editor: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation
Kind of publication: Súborná úroveň
ISBN: 978-80-89175-25-3
Publisher: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Place of publishing: Bratislava
Year of publication: 2008
Number of pages: 319
Type of scope: strany
Original language: Slovak
Key words: slovak: ochrana pamiatok, Rekonštrukcie pamiatok, iluminácia, renovácia
 
Entry made by: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Last change: 21. 01. 2017, 22:20 (Data import from library)