19. 7. 2019  14:07 Dušana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Identifikační číslo: 4806
Univerzitní e-mail: qdvorakova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Hodnotenie historických urbanistických štruktúr vo svetle kritérií pre návrhy na zápis do Zoznamu svetového dedičstva
Autor: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent 2:Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie historických urbanistických štruktúr vo svetle kritérií pre návrhy na zápis do Zoznamu svetového dedičstva
Abstrakt:Cieľom práce je analýza a porovnanie súčasného systému kritérií pre zahrnutie na zoznam svetového dedičstva s tými, ktoré sa používajú pri hodnotení historických urbanistických štruktúr na Slovensku. Hlavnou ambíciou týchto analýz je prispieť k zlepšeniu praxe systému hodnotení na Slovensku. Ochrana území vo svojej viac ako 60 ročnej histórii na Slovensku sa dnes vzťahuje na rôznorodé typy štruktúr. História ich ochrany v mnohých detailoch odráža celosvetový rozvoj v tejto oblasti. Napriek tomu, po preštudovaní súčasných prístupov ICOMOS a UNESCO v tejto oblasti poukazujeme na dva veľké rozdiely medzi domácou a svetovou praxou. V porovnaní so Slovenskom je svetová odborná verejnosť viac sústredená na spoluprácu s miestnymi vlastníkmi nehnuteľností, miestnymi predstaviteľmi a združeniami s cieľom zainteresovať miestnych obyvateľov do vedomého procesu ochrany. Druhý rozdiel je snaha vytvoriť rozsiahlejšie ochranné pásma, prípadne širšie vymedzenia chránených území, čím sa vytvorí väčší priestor vzájomných korekcií plánovaných aktivít, ktoré môžu zasiahnuť do hodnôt kultúrneho dedičstva. Oba tieto rozdiely sa môžu stať aktuálnou výzvou pre zlepšenie praxe pri ochrane historických urbanistických štruktúr na Slovensku.
Klíčová slova:historické urbanistické štruktúry, svetové dedičstvo, pamiatková hodnota

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně