Oct 18, 2019   10:28 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Identification number: 4806
University e-mail: qdvorakova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Evaluation of Historic Urban Structures in the Light of Criteria of Proposals to the Inscription on the World Heritage List
Written by (author): Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent 2:Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie historických urbanistických štruktúr vo svetle kritérií pre návrhy na zápis do Zoznamu svetového dedičstva
Summary:Cieľom práce je analýza a porovnanie súčasného systému kritérií pre zahrnutie na zoznam svetového dedičstva s tými, ktoré sa používajú pri hodnotení historických urbanistických štruktúr na Slovensku. Hlavnou ambíciou týchto analýz je prispieť k zlepšeniu praxe systému hodnotení na Slovensku. Ochrana území vo svojej viac ako 60 ročnej histórii na Slovensku sa dnes vzťahuje na rôznorodé typy štruktúr. História ich ochrany v mnohých detailoch odráža celosvetový rozvoj v tejto oblasti. Napriek tomu, po preštudovaní súčasných prístupov ICOMOS a UNESCO v tejto oblasti poukazujeme na dva veľké rozdiely medzi domácou a svetovou praxou. V porovnaní so Slovenskom je svetová odborná verejnosť viac sústredená na spoluprácu s miestnymi vlastníkmi nehnuteľností, miestnymi predstaviteľmi a združeniami s cieľom zainteresovať miestnych obyvateľov do vedomého procesu ochrany. Druhý rozdiel je snaha vytvoriť rozsiahlejšie ochranné pásma, prípadne širšie vymedzenia chránených území, čím sa vytvorí väčší priestor vzájomných korekcií plánovaných aktivít, ktoré môžu zasiahnuť do hodnôt kultúrneho dedičstva. Oba tieto rozdiely sa môžu stať aktuálnou výzvou pre zlepšenie praxe pri ochrane historických urbanistických štruktúr na Slovensku.
Key words:historické urbanistické štruktúry, svetové dedičstvo, pamiatková hodnota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited