May 31, 2020   3:11 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Neštický, PhD.
Identification number: 48177
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts
     
     
Final thesis
     
Projects     
Publications     Placements     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Control of the robot model using the Arduino platform
Written by (author):
Bc. Michal Augustín
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovládanie modelu robota s využitím platformy Arduino
Summary:
AUGUSTÍN, Michal: Ovládanie modelu robota s využitím platformy Arduino, [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - Školiteľ: Ing. Martin Neštický, PhD.- Trnava: MTF STU, 2018. 75 s. Cieľom práce je fyzicky zostrojiť a popísať ovládanie modelu robota s použitím platformy Arduino. Táto práca je zameraná hlavne na riadenie servomotorov robota pomocou premennej, analógovej veličiny a Serialmonitora. Súčasťou práce je taktiež aj vykonanie dokumentovaného testovania a navrhnutie možných vylepšení. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá analýzou platformy Arduino a servomotorov. Druhá kapitola sa venuje hlavným komponentom použitých v tejto práci a katalógom používateľských požiadaviek pre programy. V tretej kapitole je postupne vysvetlená problematiku programu, ktorý bude implementovaný na zostrojenom modely robota. Štvrtá kapitola sa zaoberá dokumentovaným testovaním a návrhmi možného vylepšenia.
Key words:servo, servomotor, Arduino UNO, funkcia, program

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited