May 31, 2020   2:56 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Neštický, PhD.
Identification number: 48177
 

          Final thesis
     
     
Publications     Placements
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Extend the functionality of the control program for automatic fault diagnosis production cell
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Martin Neštický, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozšírenie funkčnosti riadiaceho programu pre automatickú diagnostiku porúch výrobnej bunky
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo rozšírenie a vylepšenie funkčnosti riadiaceho programu výrobnej bunky. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickou časťou PLC, HMI, Tia porta, Step 7 programe a Web serveri. V druhej kapitole je analýza problémovej oblasti a to hlavne identifikovaním súčasného stavu a vytvorením hrubého katalógu požiadaviek. Tretia kapitola je venovaná návrhom rozšíreniam miešacej stanice. V štvrtej kapitole sú všetky prvky implementované. V piatej fáze je zdokumentované testovanie hlásení a riadiaceho programu. Súčasťou šiestej kapitole sú navrhnutia vylepšení do budúcna pre miešaciu stanicu. V siedmej kapitole je zhodnotenie riešenia diplomovej práce.
Key words:
PLA, automatizácia, Tia portal, Simatic S7-300, Step 7, automatická diagnostika, diagnostika porúch, výrobná linka, výrobná bunka, riadiaci systém, riadiaci program, Festo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited