6. 4. 2020  5:24 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Neštický, PhD.
Identifikační číslo: 48177
Univerzitní e-mail: martin.nesticky [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky
Autor: Ing. Tomáš Lazor
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Neštický, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Bednár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky
Abstrakt:LAZOR, Tomáš, Bc.: Návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická fakulta; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky; Vedúci práce: Ing. Martin Neštický, PhD.; Trnava: MTF STU, 2019. Počet strán 86. Témou tejto diplomovej práce je návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky. Pracovisko bolo realizované na základe požiadavky spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilovej výroby. Prvá časť tejto diplomovej práce je venovaná identifikácii problémových oblastí v rámci školenia pracovníkov v automatizovanej výrobe, zadefinovaniu potrieb na zhotovenie školiaceho pracoviska, určenie cieľov a postupu riešenia danej problematiky. Druhá časť je venovaná špecifikácii hlavných vlastností kľúčových zariadení z ktorých bolo školiace pracovisko vyhotovené. Školiace pracovisko pozostáva z hlavných zariadení ako sú PLC Siemens S7-1517F, frekvenčných meničov a pohonov Siemens a SEW, bezpečnostného skenera, kamery na rozpoznávanie objektov a ovládacieho panela od spoločnosti Siemens. V praktickej časti je charakterizovaný použitý softvér SIMATIC TIA PORTAL, SIMATIC WinCC, Siemens STARTER, MOVITOOLS MotionStrudio, SICK CDS a IFM E2D200. Na overenie správneho zapojenia a správnej funkčnosti komponentov školiaceho pracoviska je v poslednej časti tejto diplomovej práce opísaný vytvorený riadiaci program a vytvorená simulácia výrobného procesu. Nakoniec boli navrhnuté a vytvorené úlohy na samostatnú prácu so školiacim pracoviskom automatizačnej techniky.
Klíčová slova:PLC, TIA PORTAL, SINAMICS, MOVIDRIVE, MOVITOOLS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně