29. 5. 2020  19:42 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Neštický, PhD.
Identifikačné číslo: 48177
Univerzitný e-mail: martin.nesticky [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
     Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie     Stáže     Vedené práce
     
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia.KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
2 Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.M. NeštickýMladý výskumníkzodpovedný riešiteľ15.03.201631.12.2016
3
 Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7.inštitucionálny projektspoluriešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
4 O stabilite riešení istých tried obyčajných nelineárnych diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami.
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
5
 Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtomR. VrábeľAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2020
6Mladý výskumník
zodpovedný riešiteľ
22.03.2017
31.12.2017
7
 Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetovP. Važan
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2016
8
 Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetovVEGAspoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
9
 Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“.G. MichaľčonokVEGA
spoluriešiteľ
01.01.201831.12.2020
10G. Michaľčonok
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.06.201731.12.2017

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne