29. 5. 2020  17:43 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Neštický, PhD.
Identifikačné číslo: 48177
Univerzitný e-mail: martin.nesticky [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
     
Záverečná práca
     Projekty
     
Publikácie     Stáže     
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Animácia inerciálneho navigačného systému
Autor:
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Animácia inerciálneho navigačného systému
Abstrakt:
Práca sa zaoberá tvorbou interaktívnej animácie inerciálneho navigačného systému, pre použitie vo vzdelávacom procese. Prvá časť práce popisuje činnosť inerciálnych navigačných systémov. Druhá časť sa zaoberá všeobecnou problematikou počítačovej animácie. Tretia časť je venovaná riešeniu problému animovať kybernetický systém s ohľadom na požiadavky kladené pri zadávaní práce. Zvyšná časť práce je venovaná tvorbe animácie v prostredí Flash, vkladaním interaktívnych prvkov a publikovaním pre špecifickú skupinu užívateľov. Súčasťou práce je aj užívateľská príručka k vytvoreným aplikáciam. Animácia bola vytvorená po zadaní požiadaviek a následných konzultáciách s vedúcim práce, ktorý ju bude používať ako prezentačný materiál.
Kľúčové slová:
animácia, systém, interaktívna aplikácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene