29. 5. 2020  18:10 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Neštický, PhD.
Identifikačné číslo: 48177
Univerzitný e-mail: martin.nesticky [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Záverečná práca
     Projekty
     
     Stáže
     
Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Implementácia INS pre snímanie polohy kyvadla v reálnom čase
Autor:
Ing. Martin Neštický, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Implementácia INS pre snímanie polohy kyvadla v reálnom čase
Abstrakt:
Práca sa zaoberá implementáciou inerciálneho navigačného systému pre snímanie polohy kyvadla v reálnom čase. Prvá časť práce sa zaoberá činnosťou inerciálnych navigačných systémov. Druhá časť matematicky popisuje harmonický pohyb kyvadla. V nasledujúcich častiach sa práca venuje analýze, návrhu a realizácii hardvérového a softvérového riešenia. Záverečná časť testuje navrhnuté riešenie a zhodnocuje výsledky. Zadanie bolo splnené podľa požiadaviek. Výsledné zariadenie bude slúžiť pre študentov v novovzniknutom laboratóriu na prezentáciu činnosti inerciálnych navigačných systémov.
Kľúčové slová:akcelerometer, gyroskop, kyvadlo, inerciálny navigačný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene