Oct 22, 2019   8:42 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
Identification number: 4867
University e-mail: qkolarovic [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Progressive synthetic transformations based on Cu(I), Ti(IV) a Mn(II).
Written by (author): doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Opponent 1:prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
Opponent 2:doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
Opponent 3:doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne syntetické transformácie na báze Cu(I), Ti(IV) a Mn(II).
Summary:Predkladaná habilitačná práca pojednáva o rôznych aspektoch využitia katalytických vlastností zlúčenín medi, titánu a mangánu v organickej syntéze. Prvá časť práce poukazuje na využitie Cu-katalyzovaných dekarboxylácií alk-2-ínových kyselín v syntéze terminálnych alkínov a v následných dekarboxylatívnych kaplingoch. Popísaný dekarboxylatívny postup sa efektívne uplatnil v trojstupňovej auto-tandem katalýze poskytujúcej 1,4-disubstituované 1,2,3-triazoly. V druhej časti práce je diskutovaná príprava C3-symetrických a pseudo-C3-symetrických trifenolamínových ligandov a ich komplexačné vlastnosti s Ti(IV). Pripravené komplexy vykazujú katalytické vlastnosti pri oxidáciách sulfidov. Zároveň niektoré z nich možno použiť ako chirálne posuvné činidlá v NMR spektroskopii. Záverečná časť práce predstavuje aplikácie zlúčenín mangánu vo vysoko stereoselektívnych redukciách gama-oxo-alfa-aminokyselín a v chemoselektívnych oxidáciách primárnych amínov.
Key words:dekarboxylácia, klik-reakcie, Cu-katalýza, komplexy titánu, posuvné činidlo, Mn-katalýza, oxidácia, redukcia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited