Feb 22, 2020   5:06 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Bc. Michal Kostelanský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Kamil Binek
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bol návrh bytového celku. Navrhovaný bytový celok sa nachádza v Bratislave v časti Ružinov na Sputníkovej ulici na rovinatom a nezastavanom pozemku určenom na výstavbu bytových jednotiek. Navrhnutá časť stavebného objektu je osempodlažná budova s jedným podzemným a ôsmimi nadzemnými podlažiami. V 1. podzemnom podlaží sú umiestnené garážové priestory. Na 1. nadzemnom podlaží sa okrem kotolne, kobiek nachádzajú aj priestory na prenájom. Na 2., 4., 6., a 8. podlaží sú tri štvorizbové bytové jednotky. Na 3., 5. a 7. podlaží je šesť dvojizbových bytových jednotiek a jedna jednoizbová jednotka. Vstup do bytov je so spoločnej pavlače na každom podlaží. Nosnú konštrukciu tvoria dve monolitické železobetónové jadrá doplnené kombinovaným skeletovým systémom. Stavba je založená na železobetónovej doske (bielej vani) z dôvodu rizika spodnej tlakovej vody. V suteréne tvoria nosnú funkciu železobetónové steny a stĺpy s prievlakmi pokračujúce aj v nadzemných podlažiach. V oblasti schodiska a výťahovej šachty sa nachádza stužujúce jadro zo železobetónu. Obvodové výplňové murivo je tvorené priečne dierovanými tehlami Porotherm. Strecha je riešená ako pochôdzna zelená strecha.
Key words:bytový celok, biela vaňa, pavlač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited