6. 4. 2020  5:00 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikačné číslo: 49000
Univerzitný e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Michal Kostelanský
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Kamil Binek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol návrh bytového celku. Navrhovaný bytový celok sa nachádza v Bratislave v časti Ružinov na Sputníkovej ulici na rovinatom a nezastavanom pozemku určenom na výstavbu bytových jednotiek. Navrhnutá časť stavebného objektu je osempodlažná budova s jedným podzemným a ôsmimi nadzemnými podlažiami. V 1. podzemnom podlaží sú umiestnené garážové priestory. Na 1. nadzemnom podlaží sa okrem kotolne, kobiek nachádzajú aj priestory na prenájom. Na 2., 4., 6., a 8. podlaží sú tri štvorizbové bytové jednotky. Na 3., 5. a 7. podlaží je šesť dvojizbových bytových jednotiek a jedna jednoizbová jednotka. Vstup do bytov je so spoločnej pavlače na každom podlaží. Nosnú konštrukciu tvoria dve monolitické železobetónové jadrá doplnené kombinovaným skeletovým systémom. Stavba je založená na železobetónovej doske (bielej vani) z dôvodu rizika spodnej tlakovej vody. V suteréne tvoria nosnú funkciu železobetónové steny a stĺpy s prievlakmi pokračujúce aj v nadzemných podlažiach. V oblasti schodiska a výťahovej šachty sa nachádza stužujúce jadro zo železobetónu. Obvodové výplňové murivo je tvorené priečne dierovanými tehlami Porotherm. Strecha je riešená ako pochôdzna zelená strecha.
Kľúčové slová:bytový celok, biela vaňa, pavlač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene