29. 1. 2020  7:17 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikační číslo: 49000
Univerzitní e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Bc. Lukáš Račko
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Peter Hartman, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:V bakalárskej práci som sa zaoberal komplexným návrhom bytového domu. Riešil sa architektonický, statický, technologicko-hospodársky aspekt návrhu. Objekt sa navrhoval vzhľadom na konštrukčné normy, tepelnotechnické a hygienické požiadavky na stavby. Projekt je situovaný na parcele č.2099/53 v obci Liptovský Mikuláš na rovinatom teréne v turisticky vyhľadávanom regióne na Slovensku. Stavebné dielo nijak nenarúša profil okolitej bytovej zástavby a architektonicky nezasahuje do priľahlej prírody. Projekt rieši dva identické bytové domy s podzemnou garážou a piatimi nadzemnými podlažiami s toho sú štyri určené na bývanie. Podzemná garáž tvorí spojovací prvok medzi, na pohlaď, samostatne stojacimi bytovými domami. V celom objekte prevažuje železobetón, a to s toho dôvodu že objekt je riešený ako monolit zateplený na obvode a na plochej streche EPS polystyrénom. Stabilitu stavby zabezpečuje systém železobetónových stien, stĺpov s stužujúceho jadra.
Klíčová slova:bytový dom, Liptovský Mikuláš, Monolit, pozemné stavby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně