Feb 22, 2020   4:59 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Bc. Lukáš Račko
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Peter Hartman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:V bakalárskej práci som sa zaoberal komplexným návrhom bytového domu. Riešil sa architektonický, statický, technologicko-hospodársky aspekt návrhu. Objekt sa navrhoval vzhľadom na konštrukčné normy, tepelnotechnické a hygienické požiadavky na stavby. Projekt je situovaný na parcele č.2099/53 v obci Liptovský Mikuláš na rovinatom teréne v turisticky vyhľadávanom regióne na Slovensku. Stavebné dielo nijak nenarúša profil okolitej bytovej zástavby a architektonicky nezasahuje do priľahlej prírody. Projekt rieši dva identické bytové domy s podzemnou garážou a piatimi nadzemnými podlažiami s toho sú štyri určené na bývanie. Podzemná garáž tvorí spojovací prvok medzi, na pohlaď, samostatne stojacimi bytovými domami. V celom objekte prevažuje železobetón, a to s toho dôvodu že objekt je riešený ako monolit zateplený na obvode a na plochej streche EPS polystyrénom. Stabilitu stavby zabezpečuje systém železobetónových stien, stĺpov s stužujúceho jadra.
Key words:bytový dom, Liptovský Mikuláš, Monolit, pozemné stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited