Jan 28, 2020   1:00 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identification number: 49000
University e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Curriculum vitae     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartment house
Written by (author): Ing. Andrea Gindlová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Franek, PhD.
Opponent:Ing. Kamil Binek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Bakalárska práca so zadaním Bytový dom je komplexným riešením projektu pre realizáciu stavby. Jej cieľom je návrh konštrukčných a architektonických riešení samostatne stojaceho bytového domu s podzemnými garážami, ktorý som navrhla na predošlých Ateliérových tvorbách II, III, a IV. Bytový dom bol zadaný ako bodový bytový dom s podzemnými garážovými státiami. Skladá zo štyroch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Podzemné podlažie, slúži ako podzemné parkovisko vyhradené pre budúcich majiteľov bytov. Nadzemné podlažia slúžia na bývanie. V prvom nadzemnom podlaží je umiestnený vstup do bytového domu pre ľudí ale aj vstup do podzemných garáží. V práci som sa zameriavala na optimálne architektonické a konštrukčné riešenie - návrhom statického systému, výberom vhodných materiálov, riešením vybratých konštrukčných detailov ako aj návrhom technického zariadenia budovy. Zameriavala som sa na riešenia z tepelno-technického hľadiska, ktoré sú uvedené v norme STN EN 73 0450, je preukázané v posúdení fragmentov, v posúdení otvorových konštrukcií a posúdení kritických detailov na vnútornú povrchovú teplotu, ako aj v celkovom posúdení návrhu na potrebu tepla na vykurovanie. Snažila som sa, aby som vypracovala projekt bytového domu, v ktorom by obyvateľ mal svoj komfort, mohol tam relaxovať a cítil sa pohodlne. Bakalárska práca sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje technickú správu, tepelno-technické posudky a výpisy stavebných úprav a výrobkov typického podlažia.
Key words:Bytový dom, Podzemná garáž, Realizačný projekt, Technická správa, Posudky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited