4. 4. 2020  1:14 Izidor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Franek, PhD.
Identifikačné číslo: 49000
Univerzitný e-mail: michal.franek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Životopis     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Andrea Gindlová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Michal Franek, PhD.
Oponent:Ing. Kamil Binek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca so zadaním Bytový dom je komplexným riešením projektu pre realizáciu stavby. Jej cieľom je návrh konštrukčných a architektonických riešení samostatne stojaceho bytového domu s podzemnými garážami, ktorý som navrhla na predošlých Ateliérových tvorbách II, III, a IV. Bytový dom bol zadaný ako bodový bytový dom s podzemnými garážovými státiami. Skladá zo štyroch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Podzemné podlažie, slúži ako podzemné parkovisko vyhradené pre budúcich majiteľov bytov. Nadzemné podlažia slúžia na bývanie. V prvom nadzemnom podlaží je umiestnený vstup do bytového domu pre ľudí ale aj vstup do podzemných garáží. V práci som sa zameriavala na optimálne architektonické a konštrukčné riešenie - návrhom statického systému, výberom vhodných materiálov, riešením vybratých konštrukčných detailov ako aj návrhom technického zariadenia budovy. Zameriavala som sa na riešenia z tepelno-technického hľadiska, ktoré sú uvedené v norme STN EN 73 0450, je preukázané v posúdení fragmentov, v posúdení otvorových konštrukcií a posúdení kritických detailov na vnútornú povrchovú teplotu, ako aj v celkovom posúdení návrhu na potrebu tepla na vykurovanie. Snažila som sa, aby som vypracovala projekt bytového domu, v ktorom by obyvateľ mal svoj komfort, mohol tam relaxovať a cítil sa pohodlne. Bakalárska práca sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje technickú správu, tepelno-technické posudky a výpisy stavebných úprav a výrobkov typického podlažia.
Kľúčové slová:Bytový dom, Podzemná garáž, Realizačný projekt, Technická správa, Posudky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene